Επιστολή, Κατήχηση

Απάντηση σε επιστολή περί θαυμάτων

Ἀξιότιμε καί ἀγαπητέ κ………..

Ἔλαβα τό κείμενο πού μοῦ ἐστείλατε. Τό ἐμελέτησα μέ προσοχή. Μοῦ ἥταν καί γνωστό.

Πῶς τό βλέπω; Ἡ γνώμη μου δέν ἔχει ἀξία. Ἐγώ πρέπει, ὀφείλω, νά διδάσκω αὐτά πού λέγει ἡ πίστη μας, ὁ Χριστός, οἱ ἅγιες Γραφές Του.

Λένε: Τά θαύματα εἶναι εὐεργεσία γιά τούς ἀπίστους. Γιατί τούς βοηθοῦν, βλέπουν τήν δύναμη καί τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν ζωή μας, ἠ στήν ζωή τους, καί ἀλλάζουν μυαλά. Καί ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ. Οἱ πιστοί, δέν ψάχνουν γιά θαύματα. Ἐγώ πιστεύω, ὅτι ὁ Θεός μπορεῖ νά κάνει, καί κάνει, ὅ,τι θέλει. Δέν ἀμφιβάλλω γιά τό ὅτι τά πάντα δύναται. Δέν ἀμφιβάλλω ὅτι μπορεῖ νά κάμει ὅποιο θαῦμα θέλει. Χρέος μου καί συμφέρον εἶναι ὄχι νά ψάχνω γιά κανένα θαῦμα, ἀλλά νά μελετῶ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, γιά νά καταλάβω τό θέλημά Του. Ἐκεῖνο ἁγιάζει καί σώζει.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες, καί ἡ θλιβερή πραγματικότητα, μᾶς λένε ὅτι μερικοί ἄνθρωποι διαδίδουν ψεύτικα θαύματα. Ὅποιος αὐτά τά δέχεται ἀνεξέλεγκτα δέν εἶναι πιστός. Εἶναι εὐκολόπιστος καί ἐπιπόλαιος· εὔκολο θῦμα τῶν θρησκεμπόρων.

Ὁ Θεός, χιλιάδες χρόνια κάνει θαύματα. Ἑγώ τό ξέρω. Καί τό πιστεύω. Ὅταν ἀκούω νά γίνεται λόγος γιά θαῦμα καί κουνάω τό κεφάλι μου, ΔΕΝ ἀρνοῦμαι οὔτε τόν Θεό, οὔτε τήν παντοδυναμία Του· ἁπλά λέγω, ὄτι δέν πιστεύω ἐκεῖνον πού μοῦ τό λέει.

Καί γιατί δέν τόν πιστεύω; Γιατί δέν ἔχω ἐμπιστοσύνη στίς προθέσεις του καί στίς ἐπιδιώξεις του. Προτιμῶ, νά μήν τόν πιστεύω.

Τό θαῦμα, πού φημολογήθηκε, γύρω ἀπό τόν Σαουδάραβα, ἄν εἶναι ἐκ Θεοῦ, θά γεμίσει τόν κόσμο. Ἄν εἶναι κατασκεύασμα, σιγά-σιγά θά ξεχασθεῖ.

Πάντως ἡ ἱστορία εἶναι λίγο ἀστεία. Τόν ἔσφαξαν, τόν ἔκαμαν κομμάτια (Δυνατά, γίνονται· καί χειρότερα.) Τόν ἀνασυγκόλησε καί τόν ἔρραψε ἡ Παναγία. (Γίνεται καί παραγίνεται! Ὁ ἅγιος Σπυρίδων τό ἔκαμε σέ ὑποζύγια!)

Τώρα δέν λέμε τό ὄνομά του, γιά νά μή τόν σφάξουν! Κρύφτηκε γιά νά μή τόν σφάξουν! Τελεία καί παῦλα. Ἄν τό θαύμα ΔΕΝ ἔκαμε τόν Σαουδάραβα χριστιανό καί μάρτυρα, ἤ ἔστω ὁμολογητή, κάτι δέν πάει καλά.

Νά ἐρωτήμματα: Ζεῖ; Σέ ποια Ἐκκλησία πηγαίνει; Δέν ζεῖ; Πότε ἐμαρτύρησε; Πῶς; Γιατί δέν μνημονεύεται;- Κάτι ΔΕΝ πάει καλά!

Τό ἀπορρίπεις; Ἀπάντηση: Ὄχι. Πρέπει νά ξέρω πρόσωπα καί πράγματα καλά, γιά νά ἀπορρίψω: Τότε τό δέχεσαι; Ἀπάντηση: Ὄχι. Ἀφοῦ δέν ἔχω ἐχέγγυα. Ὅσα πρέπει. Καί δέν εἶναι αὐτό ἁμαρτία; Ἀπάντηση: Ὄχι. Δέν εἶναι ἁμαρτία. Εἶναι ὑπευθυνότητα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί τοῦ λαοῦ Του. Χίλιες φορές νά μήν μιλάμε γιά θαύματα (καί νά μήν ἔχουμε θαύματα), παρά νά δυσφημήσουμε τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἁγίων Του.

 † ὁ ΝικοπόλεωςΜελέτιος.

Θεματολογικές ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση