Αναστάσιμο απόδειπνο

Για την περίοδο από την Κυριακή του Θωμά έως την Τετάρτη της αποδόσεως του Πάσχα. Κανόνας Αναστάσεως Ποίημα Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ᾠδή α΄ Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί· πάσχα Κυρίου πάσχα. Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Προσευχή Διακαινησίμου εβδομάδος

Η ανάσταση του Χριστού είναι το κέντρο και το μέτρο της ζωής των χριστιανών. Τα πάντα για τους χριστιανούς είναι ο Χριστός, “ὃς, παρεδόθη διά τά παραπτώματα ἡμῶν καί ἠγέρθη διά τήν δικαίωσιν ἡμῶν” (Ρωμ. δ, 25). Χωρίς την ανάσταση...

Continue reading

Λόγος του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού γι’αυτούς που πέθαναν “εν πίστει”

..... Τα ωραία και ακριβά φαγητά ελκύουν όχι μόνον όσους πεινούν αλλά πολλές φορές και αυτούς που είναι ήδη πολύ χορτάτοι τους αναγκάζουν να φάνε και πάλι. Το ίδιο και τα ευφρόσυνα και ευώδη ποτά θέλγουν όχι μόνον όσους διψούν...

Continue reading