Σχόλια στο East Coker από τα “Τέσσερα Κουαρτέτα” του T.S. Eliot

Συγγραφέας
  WORD UNHEARD A GUIDE THROUGH ELIOT’S FOUR QUARTETS         HARRY BLAMIRES                                                                                        ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΟΥΑΡΤΕΤΟ: EAST COKER                                                       III   Ώ...

Continue reading