ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Συγγραφέας
Κύριε, κραυγάζω παρακαλώντας Σε για ειρήνη, που είναι γέννημα της ελεύθερης και υγιούς αγάπης Σου. Καθάρισε τα μάτια μου για να τη βλέπω, και το μυαλό μου για να την καταλαβαίνω. Καθάρισε την καρδιά μου, για να μπορώ να την δέχομαι, και...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες