Σχόλια για τη χρήση της λαβίδας

 Οι λαβίδες υπάρχουν τουλάχιστον από τον έκτο-εβδομο αιώνα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούνταν για τη θεία Κοινωνία. Στην πραγματικότητα, ο 101ος κανόνας της Πενθέκτης Συνὀδου (691-692)  απαγορεύει τη χρήση οποιουδήποτε σκεύους για την μετάληψη του καθαγιασμένου Άρτου, εκτός από το χέρι του...

Continue reading