Η θεραπευτική αποστολή της Εκκλησίας

Η θεραπευτική αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι να δημιουργήσει μια εναλλακτική θρησκευτική ιατρική έναντι της επιστημονικής ιατρικής, αλλά ούτε και να προσφέρει ένα είδος γλυκερής συναισθηματικής παρηγοριάς στον πάσχοντα. Στην  Εκκλησία  καλούμαστε να αναγνωρίσουμε και να κηρύξουμε την ενεργή παρουσία του...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Ποιος είναι ο παραδοσιακός τρόπος ποιμαντικής;

  12 Ιουλίου 2016 Ποιος είναι ο παραδοσιακός τρόπος ποιμαντικής; Για να απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα, πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει «εκκλησιαστική παράδοση» και, μετά, να διευκρινίσουμε τι είναι αυτό που αποτελεί την αυθεντία και το εκκλησιαστικό φρόνημα του ποιμένα. Κατά τον...

Continue reading

Επαρχία και Εκκλησία

Πάντοτε διέφερε ο επαρχιακός τρόπος ζωής από αυτόν των αστικών κέντρων. Η επαρχιακή ζωή πάντοτε συσχετίζετο με την αγνότητα της φύσης, την άμεση επαφή με τη γη, που βοηθά τον καθένα να αγγίζει την πραγματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Πάντοτε ταυτιζόταν...

Continue reading