Πετύχαμε μέσω των ποιητών…

Συγγραφέας
Πετύχαμε μέσῳ τῶν ποιητῶν καί τῶν λογοτεχνῶν νά πείσουμε τούς ανθρώπους πώς ἡ ἐμπειρία πού ἀποκαλοῦν ἔρωτα εἶναι ἡ μόνη ἀξιοσέβαστη προϋπόθεση γιά νά παντρευτεῖ κανείς.    Τούς πείσαμε ὅτι ὁ γάμος μπορεῖ καί ὀφείλει νά καθιστᾶ αὐτόν τόν ἐνθουσιασμό μόνιμο!...    Τούς πείσαμε ὅτι ἕνας γάμος πού δέν τό...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Η νύχτα

Συγγραφέας
Ὁ καθένας μας ἔχει μιά νύχτα μπροστά του, στή διάρκεια τῆς ὁποίας, θά τοῦ προκαλέσουν φόβο, τά ὅσα μέσα του ἄφησε ἀνεπεξέργαστα, θά ᾿ρθοῦν κοντά του πιεστικά οἱ συμφορές, ἀπ᾿ τίς ὁποῖες ἀποστρέφει το βλέμμα, οἱ ὁφειλές πού δέν ἐξοφλεῖ, ἡ θλίψη πού δέν παραδέχεται. Μιά νύχτα στή διάρκεια...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες