Μια ουσιαστική επιστολή του Τολκιν (άρχοντας δαχτυλιδιών κλπ) σε ένα από τους γιούς του για τον Γάμο

Συγγραφέας
6-8 Μαρτίου 1941 Οι σχέσεις ενός άντρα με τις γυναίκες μπορεί να είναι καθαρά σαρκικές (αυτό δεν μπορεί να γίνει βέβαια: αλλά, θέλω να πω, μπορεί να μη θέλει τίποτε άλλο να πάρει από μια γυναίκα, προκαλώντας μεγάλη βλάβη στην ψυχή...

Continue reading