Η Αλήθεια σχετικά με την Πορνογραφία

Συγγραφέας
Ο έφηβος, κατά μέσον όρο ηλικίας εκτίθεται για πρώτη φορά στην πορνογραφία στα 11 με 12. (Μεριμνήστε να βάλετε λογισμικό  ασφαλείας σε όλες τις συσκευές σας ώστε να προστατεύσετε τον γάμο και την οικογένεια σας) Εκτέθηκα για πρώτη φορά στην...

Continue reading