Ιουστίνος – Ένας ο φιλόσοφος που βρήκε τον Θεό.

Τι είναι η αλήθεια; Αυτό το ερώτημα, που έθεσε ο Πιλάτος στον Χριστό, θα μπορούσε να συνοψίσει τόσο τη γνήσια αναζήτηση του θείου φωτός από πολλές ειλικρινείς ψυχές όσο και την αδυναμία των ειδωλολατρικών φιλοσοφιών να δώσουν μια αληθινή απάντηση....

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες