Γιατί η προσευχή που διδάσκει ο Ιησούς ονομάζεται «Πάτερ ημών»;

Η προσευχή, και ειδικότερα το «Πάτερ ημών», δίνει στον άνθρωπο την ευκαιρία να βρίσκεται σε κοινωνία με τους άλλους. Αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες ανάγκες μας. Ο Θεός θέλει να αγιάσει τους ανθρώπους και να τους σώσει, αλλά όχι ως...

Continue reading