Ακολουθία και ευχές της γονυκλισίας της αγίας Κυριακής της Πεντηκοστής

  Ο Ψάλτης: Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος (ἐκ γ’) Ο διάκονος ή ο ιερέας λέει τα Ειρηνικά και ο ψάλτης ψάλει μετά από κάθε δέηση, Κύριε ελέησον. Ο Ιερέας: Εν ειρήνη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Ο...

Continue reading

Θείες Λειτουργίες

Θ. Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε pdf Θ. Λειτουργία του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου σε pdf Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

Continue reading