Εγκώμιο στον άγιο μάρτυρα Θεόδωρο

Του αγίου πατέρα μας Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης Εγκώμιο στον άγιο μάρτυρα Θεόδωρο Σεις, ο λαός του Χριστού, η αγία ποίμνη Του, το Βασίλειο Ιεράτευμα, οι από τα χωριά και τις πόλεις συγκεντρωθέντες δήμοι του λαού, από πού πήρατε την προτροπή του...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Του Σωτήρος ημών Ιησού το πρόσωπον ενεδύσαντο

"…του Σωτήρος ημών Ιησού το πρόσωπον ενεδύσαντο..." (Λόγος περί πτωχών και μεταναστών) Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης Λόγος Περί Ευποιίας    Ο επίσκοπος αυτής της πόλεως και οι πρεσβύτεροι διδάσκαλοι της αληθούς πίστεως και της ενάρετης ζωής, έχουν μεγάλη ομοιότητα με τους δασκάλους των γραμμάτων και τους εκπαιδευτές...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες