Θρησκεία με καλοσύνη, μια χαρούμενη υπηρεσία, μια υπακοή που αγαπά

Συγγραφέας
Πέθανε ο φιλόσοφος Paul Ricoeur, τον Μάιο του 2005. Ήταν χριστιανός ώριμος σε αρετές, και πλούσιος σε σοφία. Αυτά που έλεγε την Μ.Εβδομάδα του 2000 σε επίσκεψή του στο Taize, δεν μας αφορούν απλώς,... μας μεγαλώνουν! Τα παραθέτουμε και στη συνέχεια...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες