Το κακό είναι ηθικό ή τεχνικό;

  (ή Η κάρτα του πολίτη)             Αυτή την απορία εξέφρασε έκπληκτος στρατιωτικός, σε κληρικό που επισκέφθηκε την μονάδα του και κήρυξε στους στρατευμένους, μιλώντας τους για τον... κίνδυνο της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη.           Ο κληρικός είχε παρουσιάσει το θέμα ως μια...

Continue reading