Του Σωτήρος ημών Ιησού το πρόσωπον ενεδύσαντο

"…του Σωτήρος ημών Ιησού το πρόσωπον ενεδύσαντο..." (Λόγος περί πτωχών και μεταναστών) Γρηγορίου Επισκόπου Νύσσης Λόγος Περί Ευποιίας    Ο επίσκοπος αυτής της πόλεως και οι πρεσβύτεροι διδάσκαλοι της αληθούς πίστεως και της ενάρετης ζωής, έχουν μεγάλη ομοιότητα με τους δασκάλους των γραμμάτων και τους εκπαιδευτές...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες