ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ

Κύριε, ακόμα μια γυναίκα αμαρτωλή πολύ, σαν η θεότητά Σου μες στην καρδιά της μίλησε, ανάλαβε να γίνει μυροφόρος, και κλαίγοντας να φέρει μύρα για Εσένανε, προετοιμάζοντας κατάλληλα τον ενταφιασμό Σου.   Αλλοίμονο μου, ολόλυζε, σκοτάδι μέσα μου παχύ, οίστρος ακολασίας, της αμαρτίας έρωτας, γεμάτος ζόφο...

Continue reading

Δ΄ Κατανυκτικός Εσπερινός

Θεώρησα σήμερα, που είναι και η επίσημη γιορτή ενός μεγάλου ασκητή και νηστευτή, του αγίου Ιωάννη της Κλίμακος, όπως τον λέμε, να πω λίγες σκέψεις για το μεγάλο εποχιακό και ολοχρόνιο θέμα της νηστείας. Μια υπόθεση κακοποιημένη, ιδιαιτέρως σήμερα, που...

Continue reading

Ψαλμός 77 – Ποίημα διδακτικόν (Maskil) Συνέσεως του Ασάφ*

Συγγραφέας
  Προσέξτε, λαέ μου, στην διδασκαλία μου. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε τα λόγια μου. Θα σας μιλήσω με διδακτικές ιστορίες, θα σας διηγηθώ με ενθουσιασμό αρχαίες ιστορίες με βαθειά νοήματα. Αυτά δηλαδή που ακούσαμε και μάθαμε, και που μας διηγήθηκαν οι...

Continue reading

Δοξαστικὸν, Ἑσπερινοῦ Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πάντων Ἦχος πλ. β΄

Μαρτύρων θεῖος χορός, τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάσις, τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωσις, ὑμεῖς ἔργῳ τοῦ Σωτῆρος τὰ ῥητὰ ἐπληρώσατε· ἐν ὑμῖν γὰρ αἱ πύλαι τοῦ ᾍδου, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀνεῳχθεῖσαι, ἐκλείσθησαν, ἡ τοῦ αἵματος ὑμῶν χύσις, τὰς εἰδωλικὰς σπονδὰς ἐξήρανεν, ἡ σφαγὴ...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ, ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΜΟΥ, ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΜΟΥ

Συγγραφέας
Καθώς στον δρόμο βρίσκομαι προς τον ιερό εκείνο χώρο Όπου μαζί με τον χορό Σου των αγίων για πάντα Θα γίνω μουσική δική σου· καθώς φτάνω Κουρντίζω το όργανο εδώ στη θύρα Και συλλογιέμαι εδώ από πριν τι έχω χρέος να κάνω τότε. Αφού οι...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Veni Sancte Spiritus

Veni, Sancte Spiritus Έλα, Πνεύμα Άγιο Veni, Sancte Spiritus, Έλα, Πνεύμα Άγιο, et emitte caelitus πέμψε την ουράνια lucis tuae radium. λάμψη του φωτός σου     Veni, pater pauperum, Έλα, πατέρα των φτωχών, veni, dator munerum, έλα, δωροδότη εσύ, veni, lumen cordium. Έλα, φως των καρδιών.     Consolator optime, Μέγιστη εσύ παρηγοριά, dulcis hospes animae, γλυκέ επισκέπτη της ψυχής, dulce...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Αναστάσιμο απόδειπνο

Για την περίοδο από την Κυριακή του Θωμά έως την Τετάρτη της αποδόσεως του Πάσχα. Κανόνας Αναστάσεως Ποίημα Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ᾠδή α΄ Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριε Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί· πάσχα Κυρίου πάσχα. Ἐκ γάρ θανάτου πρός ζωήν καί ἐκ γῆς πρός οὐρανόν...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Μεγάλο Απόδειπνο

Η προσευχή είναι μια πολυεδρική ενέργεια του ανθρώπου όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο γίνεται! Προσεύχεται κανείς από συνήθεια! Προσεύχεται από φόβο! Προσεύχεται από καθήκον! Όμως προσεύχεται κανείς και από αγάπη. Γιατί έχει "ψυλλιαστεί" τον λόγο του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου «μνημονευτέον τοῦ...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Ο Εξάψαλμος

Συγγραφέας
Σύντομη Εισαγωγή Υπόλοιπο ενός παρελθόντος, εντεταγμένο στο σημερινό εκκλησιαστικό τυπικό, είναι μια ομάδα έξι ψαλμών, που αποτελούσαν το κυρίως σώμα της ακολουθίας του όρθρου κατά το παλαιότερο τυπικό, που ονομαζόταν ασματικό, και ψαλλόντουσαν αντιφωνικά. Είναι εκπληκτικοί ψαλμοί σε περιεχόμενο. Εκφράζουν αγωνίες, παρακλήσεις,...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Ρωμανός ο Μελωδός, ποιητής και συνθέτης

Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ 16ος   Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, Στη σειρά των κατηχητικών ομιλιών με θέμα τους Πατέρες της Εκκλησίας,  θα ήθελα σήμερα να μιλήσω για ένα πρόσωπο που λίγοι το γνωρίζουν: για τον Ρωμανό τον Μελωδό, που γεννήθηκε περί το 490...

Continue reading