Γενικού ενδιαφέροντος

Ἔφηβοι δεσμῶτες

 ἀρχ/του Δανιήλ Ἀεράκη

 

Στὴν «Καθημερινή» τῆς Κυριακῆς 17 Μαρτ. 2019 δημοσιεύτηκαν στοιχεῖα ἀπὸ δυὸ βιβλία ἀμερικανῶν δημοσιογράφων, πού ἀναφέρονται στὴ μεγάλη βλάβη, πού ὑφίστανται οἱ ἔφηβοι ἀπό τὴ χρῆσι τῶν λεγομένων «ἔξυπνων» κινητῶν (smartphones).

Τὰ ἀποτελέσματα ἀπό τὴ βλάβη ἀναφέρονται κυρίως σὲ ἔφηβους κορίτσια, ἀλλ’ αὐτὸ δὲν σημαίνει, ὅτι καὶ στὰ ἀγόρια τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας δὲν παρατηροῦνται.

Κυρίως τὰ δύο βιβλία ἀποδεικνύουν τὴν κατάθλιψι, ποὺ παθαίνουν οἱ χειριστὲς τῶν συγχρόνων κινητῶν τηλεφώνων!

– Ἡ εὐρεία χρήση τῶν μέσων κοινωνικῆς δικτύωσης ὀδηγεῖ αὐξανόμενα ἔφηβους, καὶ εἰδικότερα τὰ νέα κορίτσια, στὴν κατάθλιψι.

– Ἂν μιὰ δραστηριότητα περιλαμβάνη κάποια ὀθόνη, συνδέεται μὲ λιγότερη χαρὰ καὶ περισσότερη θλίψη.

– Τά τελευταία χρόνια οἱ εἰσαγωγὲς ἔφηβων μὲ σοβαρὰ συμπτώματα κατάθλιψης σὲ κλινικὲς ἀνὰ τὶς ΗΠΑ ἔχουν αὐξηθεῖ κατακόρυφα. Τὸ 2015 οἱ διαγνώσεις κοριτσιῶν μὲ σοβαρὰ συμπτώματα κατάθλιψης ἦταν πάνω ἀπὸ 26%.

– Εἶναι τόσο ἀκραία ἡ αὔξηση τῆς κατάθλιψης σὲ αὐτὲς τὶς ἡλικίες, πού ὅσο κι ἂν ψάξει κανείς, δὲν θὰ βρεῖ ἄλλο σημαῖνον στοιχεῖο νὰ ὑποστηρίξει ἄλλη ὑπόθεση. Καὶ τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι ἡ μεγαλύτερη αὔξηση κατάθλιψης παρατηρήθηκε στὰ κορίτσια. Ἡ πίεση νὰ ἐμφανιστοῦν δημοσίως ἰσάξιες μεταξύ τῶν ἄλλων κοριτσιῶν, ἡ ἀτέρμονη σύγκριση στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, ἡ ἐργαλειοποίηση τοῦ σώματος… ὁδηγοῦν σὲ κατάθλιψη καὶ σὲ ἄλλες διαταραχές, πού συνδέονται μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ ἑαυτοῦ, ἀπὸ τὴ βουλιμία μέχρι τὸν αὐτοτραυματισμό.

– Πολλές νεαρὲς ὁμολογοῦν, ὅτι δέχονται μιὰ ἀσφυκτικὴ πίεση νὰ φροντίζουν ἐμμονικά τὴν ἐμφάνισή τους, ἀλλὰ καὶ τὴ συμπεριφορά τους, νὰ αὐτοδιαφημίζονται, νὰ κάνουν τὰ πάντα γιὰ τὴν εἰκονικὴ ἀποδοχὴ τῶν ἄλλων, καὶ νὰ πουλᾶνε τὸν ἑαυτό τους σὰν νὰ εἶναι διάσημες μάρκες. Τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης ἔχουν γίνει γιὰ τὰ περισσότερα κορίτσια μιὰ ἀδηφάγος online ἀρένα.

– Ἔχουμε μιὰ πορνοποίηση τῆς ζωῆς.

– Ἔρευνα τοῦ 2010 δείχνει, ὅτι τὸ 92% τῶν παιδιῶν στὴν Ἀμερικὴ ἔχουν παρουσία στὸ Διαδίκτυο πρὶν ἀπό τά… δυό τους χρόνια, ἐνῶ μιὰ ἄλλη δημοσκόπηση δείχνει, ὅτι οἱ γονεῖς ἀναρτοῦν στὸ Διαδίκτυο κατὰ μέσον ὅρο 1.000 φωτογραφίες τῶν παιδιῶν τους προτοῦ αὐτὰ κλείσουν τὰ πέντε χρόνια της ζωῆς τους!

  • Δὲν εἶναι μόνο τά στοιχεῖα τῶν δύο ἀμερικανίδων συγγραφέων. Τὰ λεγόμενα «ἔξυπνα» κινητὰ τελικὰ ἀποβλακώνουν τὰ παιδιά μας. Σκέψις μηδέν. Μελέτη ἐλάχιστη. Ἀντίστασις μηδέν. Αἰχμαλωσία πλήρης.
  • Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἔνοχοι γονεῖς καὶ λοιποὶ συγγενεῖς, ποὐ σπεύδουν νὰ κάνουν δῶρο στὰ παιδιά τους, ἀπὸ τὸ δημοτικὸ ἀκόμη, ἕνα κινητὸ ἁφῆς; Μία βόμβα αὐτοκαταστροφῆς στὴν τσέπη τῶν παιδιῶν. Λύσις; Αὐτὸ πού γράφεται στὸ τέλος τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὰ δυὸ ἀμερικανικὰ βιβλία:

«Κορίτσια, κλεῖστε τὶς ὀθόνες καὶ ἀνοῖξτε τὰ βιβλία»!

 

Συγγραφέας

Αφήστε μια απάντηση