Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Πρόσφατα

"Μια ζωή χωρίς εμπόδια"

Pastoral Thought of the Week

A life without detour

“The desire to be in God’s image without attaining Christ’s image is a desire for immediacy, which wants everything without detour and without self-actualization, a narcissistic desire of the ego to settle down in God, immortal and almighty, that doesn’t find it necessary ‘to let its life be crucified’ and to experience the night of pain.”

Rowan Williams,
Former Archbishop of Canterbury
The Wound of Knowledge