Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Πρόσφατα

Οι Μεταφράσεις και η... Τουρκοκρατία

Η Καινή Διαθήκη μεταφράστηκε λοιπόν για πρώτη φορά στα νέα ελληνικά (μια μορφή γλώσσας με εποχιακές τροποποιήσεις και αλλαγές, όπως άλλωστε και τα αρχαία ελληνικά: ομηρικά, ιωνική, δωρική, αττική διάλεκτος!) από τον Μάξιμο Καλλιουπολίτη. Εκδόθηκε στην Γενεύη το 1638, όταν ο Μάξιμος είχε πεθάνει και επανεκδόθηκε το 1995 από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.).

Η εισαγωγή "τοῖς ἐντευξομένοις" ακόμα και σήμερα έχει προβληματισμούς και ενδιαφέρον που την καθιστούν επίκαιρη. Γι᾿ αυτό και την αναρτούμε να είναι εύκολα προσβάσιμη στον οποιονδήποτε θέλει να "συλλογᾶται ἐλεύθερα" και συνεπώς καλά.

www.enoriako.info