Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Αγίος Ιωάννης Πρόδρομος (περί)