Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (περί)