Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου (περί)