Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Beradelli Giuseppe Don (περί)