Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Berardelli Giuseppe Don