Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Καλοκύρης Κωνσταντίνος Δ.