Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης (Ιωάννης της Κλίμακος) (περί)