Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

προσευχή για ιατρούς