Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Ρωμανός ο Μελωδός (περί)