Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Runciman Steven