Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Ροσσολάτος π.Σεβαστιανός (πρώην αρχιεπίσκοπος Καθολικών Ελλάδος)