Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Σπιτέρης Ιωάννης