Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης

Θεία Κοινωνία

Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης
Προϋποθέσεις Μετοχής Στην Ευχαριστία 06 Μαϊος 2011
Ιούλιος 2008 06 Μαϊος 2011
Μετοχή στη Ευχαριστία - Αύγουστος 2008 06 Μαϊος 2011
Εσύ μπαμπά γιατί δεν κοινώνησες; 06 Μαϊος 2011
Ιούνιος 2009 06 Μαϊος 2011
Πάσχα 2013 - Να κοινωνήσεις ήρθες; 13 Ιουλίου 2013
Να κοινωνήσεις ήρθες; 13 Απριλίου 2014
‘’Κήρυγμα’’ – Διδασκαλία σε μαθητική Λειτουργία 22 Δεκεμβρίου 2014
Μία γυναίκα μιλάει για την Θ. Λειτουργία 21 Ιουλίου 2015
Ανάμνηση και Ευχαριστία 01 Φεβρουαρίου 2016
Οι ιστορίες της Κυριακής 08 Αυγούστου 2017
Αφορμή προβληματισμού και σκέψεων από ένα «δικό μας» ξένο κείμενο. 15 Οκτωβρίου 2018
Η Θεία Ευχαριστία το πιο μεγάλο μυστήριο! 21 Σεπτεμβρίου 2019
«Ολοι παρέμεναν κουφοί στη φωνή του ΘΕΟΥ» 13 Μαρτίου 2020
Θανάσης Παπαθανασίου - Πανδημία και εκκλησιαστική ζωή. 14 Μαρτίου 2020
Σταύρος Ζουμπουλάκης - Επιδημία, Θεία Κοινωνία και Μετάληψη. 15 Μαρτίου 2020
Γιάννης Τζέρπος - Κρίση=Ευκαιρία 30 Μαρτίου 2020
Κληρικαλισμός και Πανδημία 20 Απριλίου 2020
Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν; (Ιω 13,12) 11 Μαϊος 2020
Τι μας έλλειψε αυτές τις μέρες; 12 Μαϊος 2020
«Τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν» 12 Μαϊος 2020
Η Αγία Ευχαριστία και ο τρόπος χορήγησης αυτού του Ιερού Μυστηρίου ανά τους αιώνες 25 Μαϊος 2020
Σχόλια για τη χρήση της λαβίδας 05 Ιουνίου 2020