Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Περί Αγίων

Συγγραφέας: Μαρτζούχος π.Θεοδόσιος

Η σημερινή γιορτή, η σύναξη του Τιμίου Προδρόμου, αναδεικνύει και τιμά το πρόσωπο που είχε καίρια συμβολή στη Βάπτιση του Χριστού. Είναι η κατ’ εξοχήν γιορτή τιμής στον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, μεταξύ των άλλων εορτών στον ετήσιο κύκλο που αναφέρονται σ’ αυτόν.

Οι άλλες γιορτές του είναι περιστατικά της ζωής του. Η σημερινή είναι η ανάδειξη της ποιότητας της ζωής του. Ακούμπησε το χέρι του στο κεφάλι του Χριστού ευλογώντας Τον! Φανέρωσε πόσο Μέγας και μοναδικός είναι ο Χριστός! Είναι μεγάλος ο Πρόδρομος γιατί ήταν αυτός που έδειξε τον Χριστό στους μαθητές του και σε μας όλους, λέγοντας: «Να αυτός που κουβαλάει στην πλάτη του την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου».

Στην Παλαιά Διαθήκη οι θυσίες γινόντουσαν από μικρά αρνιά, άρτια, ενός έτους, αρσενικά. Και αμνός είναι το αρσενικό μικρό πρόβατο. Λέει ο Πρόδρομος, λοιπόν: «Να ο αμνός του Θεού, αυτός που θα γίνει θυσία για τις αμαρτίες όλων ημών».

Αυτό είναι το μεγαλείο του Προδρόμου. Αυτό γιορτάζουμε. Γι’ αυτό είναι πελώριος. Όχι επειδή τον ζωγραφίζουμε με φτερά. Δεν είχε φτερά ο άνθρωπος. Αυτά είναι συμβολικά, θέλοντας να πούμε ότι έφτασε στην κατάσταση των Αγγέλων. Γι’ αυτό και η πλέον αντιπροσωπευτική εικόνα, που αναπαριστά τον Πρόδρομο, είναι αυτή που έχουμε και στον ναό μας και τον απεικονίζει να δείχνει στους μαθητές του τον Χριστό λέγοντας τα παραπάνω λόγια.

Σήμερα λοιπόν με αφορμή την γιορτή αυτή, γιορτάζοντας τον Πρόδρομο, θα πρέπει να πάρουμε στα χέρια και να μελετήσουμε πολύ το Ευαγγέλιο για να γνωρίσουμε κι εμείς Αυτόν που ο Πρόδρομος μάς συστήνει λέγοντας: «Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου».