Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Ομιλίες

Συγγραφέας: Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Λόγος του αγίου πατέρας μας Ιωάννη του Χρυσοστόμου ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ

 

Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, αγαπητοί αδελφοί και σας το ξαναλέω: ΧΑΙΡΕΤΕ.

Ο Χριστός έφτασε, μη μεριμνάτε για τα φθαρτά.

Ο Κύριος Ανέστη εκ νεκρών και μαζί του πλήθος πολύ αγίων.

Ας γιορτάσουμε λοιπόν ευχάριστα και συνετά.

Αυτή είναι η ημέρα για την οποία δημιούργησε τον κόσμο ο Κύριος. Ας γεμίσουμε αγαλλίαση και ευφροσύνη κατ᾿ αυτήν. Ας διακηρύξουμε την ανάσταση του Σωτήρος και περισσότερο ας κραυγάσουμε με χαρά για την σωτηρία μας.

Ας κηρύξουμε το νόημα αυτής της σωτηρίου ημέρας. Ας διακηρύξουμε την νέκρωση του διαβόλου, την αιχμαλωσία των ακαθάρτων δαιμόνων, την σωτηρία των χριστιανών, την εκ νεκρών ανάσταση.

Με την Ανάσταση του Χριστού "σβύνει ἡ γέενα τοῦ πυρός", "τελειώνει ὁ σκώληξ ὁ ἀκοίμητος"· ταράττεται ο Άδης και ο θάνατος· πενθεί ο διάβολος· νεκρώνεται η αμαρτία· διώχνονται τα πονηρά πνεύματα· οι άνθρωποι μπορούν και "ανεβαίνουν" στους ουρανούς· οι νεκροί ελευθερώνονται από τα δαιμονικά δεσμά και καταφεύγοντες στον Θεό, λένε στον διάβολο: Πού είναι η νίκη σου, θάνατε; Πού είναι το κεντρί σου Άδη;

Αίτιος για μας, της αγίας αυτής εορτής και πανηγύρεως, είναι ο Χριστός, που είναι και κάθε καλού μας, πρόξενος. Αυτός που κατ᾿ αρχάς μας έπλασε και μας έφερε από την ανυπαρξία σε ύπαρξη, Αυτός μας έσωσε και τώρα που καταστραφήκαμε. Μας αναζωογόνησε όταν νεκρωθήκαμε. Μας άρπαξε από τα τυραννικά χέρια του διαβόλου. Μας ελευθέρωσε από την δουλεία στην αμαρτία, εξαφανίζοντας το σύμφωνο δουλείας που είχαμε υπογράψει. Ο Χριστός, μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, γενόμενος χάριν ἡμῶν κατάρα.

Για όλα αυτά πρέπει και μεις να πούμε:

Τι θα ανταποδώσουμε στον Κύριο για όλα όσα μας έχει δώσει;

Όντας μονογενής Θεός, ευδόκησε να γίνει για μας άνθρωπος και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, για να μας ελευθερώσει από το ενδεχόμενο αιωνίου θανάτου. Ο Δεσπότης των αγγέλων ντύθηκε μορφή δούλου. Ο Θεός Λόγος έλαβε σάρκα και έγινε άνθρωπος, Αυτός, που ήταν ομοούσιος και ταυτόσημος με τον Πατέρα, υπέμεινε όλα αυτά για να μας απαλλάξει από την άδικη δουλεία και να μας λυτρώσει από την καταφρόνηση. Ανεχόταν, να υποφέρει βιολογικά και να ταφεί σωματικά, Αυτός που έδωσε την ζωή, Αυτός που είναι η πηγή της αθανασίας, προκειμένου να χαρίσει στους ανθρώπους αιώνια ζωή και αθανασία.

Ήταν στην γη ευεργετώντας και θεραπεύοντας τα πάθη των ανθρώπων και παρά ταύτα οι θεομάχοι Ιουδαίοι του ανταπέδιδαν αχαριστία. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός από την πολλή του αγάπη καθάριζε τους λεπρούς, "φώτιζε" τους τυφλούς, θεράπευε τους αναπήρους, έδιωχνε τους δαίμονες, ανέστησε τον Λάζαρο, τετραήμερο νεκρό, χόρτασε με πέντε ψωμιά πέντε χιλιάδες ανθρώπους, περπάτησε πάνω στην θάλασσα, μετέβαλλε το νερό σε κρασί, θεράπευσε την αιμορροούσα, ανέστησε την πεθαμένη κόρη του αρχισυναγώγου και έκανε και άλλα πολλά αξιοθαύμαστα μυστήρια· οι Ιουδαίοι όμως γεμάτοι βάσκανο διάθεση και φθόνο, άλλοτε λιθοβολούσαν τον Κύριο, άλλοτε προσπαθούσαν να τον κατακρημνίσουν και τελικώς τον σταύρωσαν.

Ο Κύριος μας όμως Ιησούς Χριστός δεν εμιμείτο την κακία τους, αλλά έδιδε τα νώτα του στην μαστίγωση, όπως λέει ο προφήτης, και τις σιαγόνες του στα ραπίσματα· δεν απέστρεφε το πρόσωπό του από την αηδία των φτυσιμάτων και εν τέλει, οδηγήθηκε σαν πρόβατο στην σφαγή και σαν αρνί σιωπηλό στα χέρια αυτού που το κουρεύει, χωρίς να αντιστέκεται και χωρίς να αντιλέγει. Βλασφημούμενος δεν ανταπέδιδε τις λοιδορίες και υφιστάμενος όλα αυτά δεν απειλούσε, αλλά παρέδιδε, κατά την τάξη, τον εαυτό του, σ᾿ αυτούς που τον έκριναν. Κατά την πρώτη του παρουσία δεν ήρθε να βασανίσει και να τιμωρήσει όσους δεν Τον εμπιστεύονταν, αλλά να οδηγήσει στην αλήθεια, με μακροθυμία και υπομονή, όσους είχαν πλανηθεί από τον σωστό δρόμο.

Μάθε του Χριστού την καλοσύνη και την αγαθότητα την μεγάλη! Τον βλασφημούσαν οι Ιουδαίοι και του έλεγαν, έχεις δαιμόνιο· και ο Κύριος όντας μακρόθυμος, έδιωχνε από τους δαιμονισμένους ανθρώπους τον διάβολο. Οι Ιουδαίοι έφτυναν το πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού και αυτός εθεράπευσε τους τυφλούς με πτύσμα και χώμα. Οι Ιουδαίοι τον λιθοβολούσαν και ο Χριστός θεράπευσε τους αναπήρους και τους έδινε την δυνατότητα να τρέχουν. Πάντοτε ευεργετούσε τους υβρίζοντας και δώριζε αγαθά αντί των, εκ μέρους τους, κακών, σ᾿ εκείνους τους αχάριστους και απαίσιους ανθρώπους. Υπομένοντας ανεξίκακα τις ειρωνείες τους ίσως και να φαινόταν ασθενής και αδύναμος, Αυτός που Τον δορυφορούσαν άγγελοι. Και για να μη λέμε πολλά και μακρύνουμε τον λόγο ας έλθουμε στα καίρια θέματα.

Τελικά λοιπόν οδηγήθηκε στον Σταυρό και στον θάνατο, ο Βασιλεύς της δόξης και προσηλώθηκε στο ξύλο ο δοξολογούμενος από τα Χερουβείμ και τα Σεραφείμ και προσκυνούμενος από όλες τις δυνάμεις και τους αγγέλους. Όλα αυτά τα υπέφερε και τα έπασχε με πραότητα και καλοσύνη, υποδεικνύοντας σε μας τον σωστό τρόπο και γενόμενος δάσκαλος επιεικείας. Γι᾿ αυτό και μεις πρέπει να μάθουμε να υποφέρουμε με γενναιότητα τον λάθος τρόπο των πονηρών ανθρώπων.

Όταν τον κρέμασαν στο Σταυρό έδειξε μεγαλύτερα έργα και περισσότερα θαύματα, μήπως και έτσι παύσει την μανία των Ιουδαίων και για να μη έχουν πρόφαση της απιστίας τους, ούτε να λένε ότι σταύρωσαν έναν κοινό άνθρωπο.

Ανέχθηκε ο Χριστός να σταυρωθεί και να αρθεί στον αέρα, για να φυγαδεύσει τις δαιμονικές παρουσίες που "κρύβονται" στον αέρα. Κρεμάσθηκε επί ξύλου, ώστε να γιατρέψει την αμαρτία που "εισήλθε" στον άνθρωπο δια του ξύλου "τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ". Τρυπήθηκε με την λόγχη του στρατιώτη στην πλευρά για να θεραπεύσει και την γυναίκα, που πλάσθηκε από την πλευρά του Αδάμ. Το φίδι εξαπάτησε την Εύα, αυτή δε παρέσυρε στην παράβαση και τον Αδάμ και έτσι τους "τιμώρησε" και τους δύο ο Θεός και κυριάρχησε ο θάνατος από αρχής μέχρι τώρα και σε όσους δεν αμάρτησαν. Γι᾿ αυτό πληγώνεται στην πλευρά του ο Χριστός ώστε να μάθουμε ότι και για τους άντρες και για τις γυναίκες σωτηρία είναι το πάθος του Χριστού.

Πρώτα επλάσθη ο Αδάμ κατόπιν η Εύα.

Ο Αδάμ δεν απατήθηκε, η γυναίκα εξαπατηθείσα, παρέβη την εντολή του Θεού και άκουσε ότι θα σωθεί δια της τεκνογονίας.

Ποιας γυναικός τεκνογονία; Μόνον της Μαρίας!

Η Μαρία γέννησε τον Σωτήρα Χριστό, χωρίς συζυγική συνεύρεση (όπως γράφει ο Ησαΐας), αλλά δια του Αγίου Πνεύματος, όπως της είπε ο αρχάγγελος Γαβριήλ. Γι᾿ αυτό τον λόγο τραυματίζεται και η πλευρά του Χριστού, ώστε να υλοποιηθούν τα προλεχθέντα και να διδαχθεί το μυστήριο του Βαπτίσματος και να φανερωθεί η Χάρις η μέλουσσα. Βγαίνει λοιπόν αίμα και νερό από την πλευρά του Χριστού, ώστε να σβήσει και διαγράψει την "χειρόγραφη" δέσμευση μας με την αμαρτία και να μας καθαρίσει με το αίμα Του ώστε να απολαύσουμε τον παράδεισο.

Ω! Μυστήριο μεγάλο!

Μετανόησε ο ληστής και υπήρχε ανάγκη ύδατος για να βαπτισθεί. Κρεμόταν στον Σταυρό και δεν υπήρχε δυνατότητα άλλου τόπου για το βάπτισμα. Ούτε πηγή, ούτε λίμνη, ούτε βροχή, ούτε ιερέας για να τελέσει το μυστήριο, αφού όλοι οι μαθητές έφυγαν "δια τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων".

Ο Ιησούς και σ᾿ αυτή την συνθήκη δεν δυσκολεύτηκε να βρει νερό, αλλά και επί του Σταυρού κρεμάμενος έγινε δημιουργός υδάτων. Διότι, αφού δεν ήταν δυνατόν να εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού ο ληστής χωρίς να βαπτισθεί και ήταν φυσικά ανάγκη αυτός που μετανοεί να μη χάσει το Βάπτισμα, ο Χριστός προσέφερε νερό και αίμα από την τρυπημένη πλευρά του, ώστε και τον ληστή να ελευθερώσει από τα κακά που είχαν "κρεμαστεί" πάνω του και συγχρόνως να κάνει φανερό το ότι, το αίμα Του (του Χριστού) γίνεται λυτρωτικό και καθαρτικό σε όσους στηρίζουν την ελπίδα τους σ᾿ Αυτόν. Γιατί, αν το αίμα των θυσιαζομένων ταύρων και τράγων και η στάχτη της προσφερθείσης στο θυσιαστήριο δαμάλεως, όταν ράντιζαν οι ιερείς της Π. Διαθήκης τους αμαρτωλούς, άγιαζαν και παρείχαν σωματική καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού είναι λυτρωτικό για όλους μαζί τους χριστιανούς;!

Εάν λοιπόν σου πει κάποιος εκ των απίστων: Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός; Απάντησέ του: Για να "σταυρώσει" τον διάβολο!

Εάν σου πει: Γιατί κρεμάσθηκε επί ξύλου; Πες του: Για να θεραπεύσει την "διά τοῦ ξύλου" εις τον παράδεισο διαπραχθείσα αμαρτία!

Εάν σου πει: Γιατί φόρεσε αγκάθια επί κεφαλής; Απάντησέ του: Για να ξεριζώσει "τάς ἄκανθας και τριβόλους" που καταδικάσθηκε ο Αδάμ στον πάλαι παράδεισο να "καλλιεργεί"! Ο Ιησούς όντας φιλάνθρωπος, φροντίζοντας για το δημιούργημά Του, υπέστη τα πάντα για μας, θέλοντας να μας ελευθερώσει από την καταδίκη. Όπως γεννήθηκε από γυναίκα, ώστε να εξαλείψει την αμαρτία, που εισήλθε στον κόσμο δια της γυναικός, έτσι και στεφανώνεται με αγκάθια, ώστε να κάνει την γη να μη "παράγει" αγκάθια (όπως πριν εκ της παρακοής), αλλά να είναι ημερώτερη.

Εάν σε ρωτήσει: Γιατί ήπιε όξος και χολή; Πες του: Για να μπορέσουμε εμείς να αποβάλουμε το θανατηφόρο δηλητήριο που κατά δαιμονική συμβουλή ήπιαμε. Έτσι λοιπόν η χολή και το όξος του Χριστού έγιναν για μας γλυκασμός και φάρμακο θεραπείας.

Εάν δε ρωτήσει πάλι ο άπιστος: Γιατί φόρεσε κόκκινο ένδυμα και γονυπέτησαν μπροστά Του οι άνθρωποι, πες του: Για να τον προσκυνήσουν και χωρίς να το θέλουν οι Ιουδαίοι και να ομολογήσουν ακουσίως την Βασιλεία Του. Τότε εμπαίζοντες προσκυνούσαν χωρίς να ξέρουν τι κάνουν, τώρα στην κοινή ανάσταση κάθε γόνατο, αγγέλων, ανθρώπων και δαιμόνων θα καμφθεί και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει Κύριον τον Ιησού Χριστό εις δόξαν του Θεού Πατρός.

Όλα τα παραπάνω τα έκαναν εκείνοι οι χριστομάχοι Ιουδαίοι αγνοούντες το ποιος είναι ο Σταυρούμενος ή μάλλον εθελοτυφλούντες· η κτίση όμως δεν αγνοούσε τον Κύριο και Δημιουργό της. Ενώ ο Σωτήρας ήταν επί Σταυρού κρεμάμενος, βλέποντας ο φυσικός ήλιος τον Ήλιο της Δικαιοσύνης Χριστό να υβρίζεται υπό των παρανόμων, μη αντέχοντας το γενόμενο, έφυγε σκοτίζοντας την γη, θεωρώντας απαράδεκτο να συνεργεί και να φωτίζει ανθρώπινα μάτια, που διέπρατταν την μεγαλύτερη απ᾿ όλες ασέβεια. Και δεν έφυγε μόνον ο ήλιος, αλλά και η γη έτρεμε μη αντέχοντας τα αμαρτωλά δρώμενα και θέλοντας να αποδείξει ότι είναι Θεός ο Σταυρούμενος και γι᾿ αυτό δεν τα ανεχόταν και δυσφορούσε να έχει πάνω της τους Ιουδαίους! Γιατί δεν μόλυνε τόσο την γη ούτε η αδελφοκτονία του Κάιν, ούτε η πυργοποιΐα των ανθρώπων, ούτε οι ομοφυλοφιλίες των Σοδομιτών, ούτε οι πρωτεργάτες της ειδωλολατρείας, ούτε το αίμα των Άβελ και του Ζαχαρία, όσο οι Ιουδαίοι που τόλμησαν "τό μέγα τοῦτο ἀσέβημα"!!

Ω, της αναισθησίας και αγνωμοσύνης των Ιουδαίων. Οι πέτρες εσχίσθηκαν και αυτοί δεν το αισθάνονται! Τα άψυχα συγκλονίζονταν και οι έμψυχοι απιστούσαν! Γι᾿ αυτό σχίσθηκε στα δύο το καταπέτασμα του Ναού για να γίνει ολοφάνερη η ερήμωσή τους! Σχίσθηκε το καταπέτασμα και φάνηκε η γύμνωση όλων και πραγματοποιήθηκε ο λόγος του Χριστού: Ιδού αφήνεται ο οίκος σας έρημος!! Όντως, μετά την Χριστοκτονία, ερημώθηκαν όλα τα ιερά των Ιουδαίων και οι άγγελοι του Ναού και της πόλεως έφυγαν από εκεί ήλθαν στην Εκκλησία! Πολλά σώματα κεκοιμημένων αγίων αναστήθηκαν μαζί με τον Χριστό για να μάθουμε εμείς, ότι ο Χριστός πεθαίνοντας δεν ανίσταται μόνος, αλλά συνανιστά εκ νεκρών και όλους τους εις Αυτόν πιστεύοντας!!

Αυτή είναι, δι᾿ ολίγων, η όμορφη εορτή του Πάσχα και αυτά είναι τα μυστήρια των χριστιανών!

Γιορτάζουμε την ανάσταση των νεκρών και την αιώνια ζωή.

Ας γιορτάσουμε χωρίς κακία και πονηρία, αλλά με ειλικρίνεια και αλήθεια. Πιστεύοντες στην Ομοούσιο και Άκτιστο Αγία Τριάδα, τον Πατέρα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύοντες στην Ανάσταση και προσδοκούντες τον Κύριο Ιησού Χριστό και πάλιν ερχόμενο όχι πλέον ταπεινά, αλλά ένδοξα, με ουράνια λαμπρότητα, μαζί με φωτεινούς αγγέλους, με φόβο και χαρά!

Ο Θεός της ειρήνης να καταξιώσει όλους μας να αναστηθούμε μαζί με τους αγίους με την Χάρη και την φιλανθρωπία του μονογενούς Υιού Του μαζί με τον Οποίον και με το Άγιο Πνεύμα αξίζει δόξα τιμή και προσκύνηση, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. ΑΜΗΝ.