Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Προσευχές

Συγγραφέας: Μαρτζούχος π.Θεοδόσιος

Κύριε Ιησού Χριστέ,

Εσύ που δημιούργησες από το μηδέν τα σύμπαντα και έπλασες τον άνθρωπο "κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσίν Σου" τοποθετώντας τον σε σχέση ευτυχίας μαζί Σου,

Εσύ που δεν απογοητεύτηκες από την αποτυχία του ανθρώπου αλλά από φιλανθρωπία έγινες σύμμορφος με την εικόνα των δούλων Σου για να μπορέσουν και πάλι να επικοινωνήσουν μαζί Σου,

Εσύ που από αγάπη για το δημιούργημά Σου έφτασες δια του Σταυρού ως τον θάνατο και τον Άδη, καλύπτοντας με τον εαυτό Σου τα πάντα, δίνοντας με την Ανάστασή Σου την δυνατότητα θεραπείας και ανάστασης σε κάθε άνθρωπο,

Εσύ Δέσποτα, Ιησού Χριστέ, δέξου από μας τους αμαρτωλούς δούλους Σου, την παράκληση αυτή και θεράπευσε ολοκληρωτικά τον (την) δούλο (-η) Σου………

Συγχώρησε την ανικανότητα και αδυναμία μας, να κατανοήσουμε το μυστήριο του πόνου και δέξου την οδύνη μας για την κατάσταση του (της) αδερφού (-ής) μας, Εσύ που υπέμεινες την οδύνη της Σταύρωσης και του θανάτου.

Συγχώρησε την ολιγοπιστία μας και δέξου την προσευχή της αγωνίας μας για την κατάσταση του (της) αδερφού (-ης) μας, Εσύ που βιώνεις επί του Σταυρού επιθανάτια αγωνία για κάθε δημιούργημα των χειρών Σου ως τη συντέλεια των αιώνων.

Συγχώρεσέ μας που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το μυστήριο του θανάτου και δέξου την αγάπη μας για τον (την) αδερφό (-ή) μας και δούλο (-η) Σου ……… . Εσύ η Όντως Αγάπη, που ζωοποιεί τα σύμπαντα.

Δέξου και συγχώρεσε τις ειλικρινείς ικεσίες μας, για μακρύτερη παραμονή του (της) αδελφού (-ής) μας σ᾿ αυτόν τον κόσμο, προκειμένου να ολοκληρώσει όσο τον (την) αφορά την εκπλήρωση του έργου Σου.

Συ ο ίδιος έχεις υποσχεθεί, Κύριε, ότι όπου μαζευτούν δύο ή τρεις πιστοί στο Όνομά Σου είσαι και Εσύ ανάμεσά τους, προς ευόδωση της παράκλησής τους. ΑΜΗΝ.