Ι.Ν Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης
enoriako.info

Προσευχές

Συγγραφέας: Αγνώστου συγγραφέως

Προσευχές για το φαγητό

Μικρή επεξήγηση

Γιατί προσευχόμαστε πριν φάμε;

Ένα ερώτημα που τίθεται από μικρούς που αγνοούν και από ενήλικες που δεν έχουν πάρει ικανοποιητική απάντηση.

Το θέλει ο Θεός;

Πρέπει να κάνουμε πάντα προσευχή;

Για να ευλογηθούν οι τροφές;

Όλα αυτά; Κανένα από αυτά; Κάτι άλλο;

Ναι. Κάτι άλλο.

Δεν προσευχόμαστε «κατ’ ἀπαίτησιν» του Θεού! Ούτε γιατί... πρέπει! Δεν είναι θέμα ευλογίας των τροφών!

Προσευχόμαστε πριν φάμε, για να έχου­με πάντα στην ενθύμησή μας ότι, την τροφή που γίνεται εύκολα έκφραση και υπόθεση εγωιστικής χρήσεως, τη δεχόμαστε από τα χέρια του Θεού.

Για να θυμόμαστε πλέον μαζί με την σύγχρονη ψυχανάλυση ότι η καταναλωτική αυταπάτη, ως εγωιστική αυτοκαταξίωση, έχει ήδη περάσει μέσα από τις «πόρτες» της ψυχής μας και ημών των χριστιανών.

Για να θυμόμαστε ότι «παρά Θεοῦ» έρ­χεται «πᾶν δώρημα» και ότι πρέπει να «σω­θούμε» από την αμνησία του Θεού που μας τυραννάει.

Για να θυμόμαστε ότι το μεγαλύτερο χρι­στιανικό Μυστήριο, η Θεία Ευχαριστία, συ­ντίθεται από τις τροφές που μας συντηρούν στην ζωή.

Για να θυμόμαστε ότι ο Χριστός είναι Ζωή και οι χριστιανοί επιθυμούν να λαμβά­νουν από τα χέρια Του την συντήρηση και της βιολογικής ζωής.

Το Μεσημέρι

Πριν το φαγητό

Πατέρα μας επουράνιε, ας αγιασθεί το όνομά Σου, ας έλθει η βασιλεία Σου, ας γί­νει το θέλημά Σου όπως στον ουρανό, έτσι και στην γη.

Δώσε μας σήμερα τον απαραίτητο (για την ζωή μας) άρτο. Συγχώρησε τα αμαρτή­ματά μας όπως και μεις συγχωρούμε των άλλων. Προστάτευσέ μας από δοκιμασίες.

Περιφρούρησέ μας από τον πονηρό.

Γιατί η αληθινή δύναμη και η δόξα είναι δική Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Χριστέ ο Θεός ευλόγησε την τροφή που δεχόμαστε από τα χέρια Σου και τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μετά το φαγητό

Σ’ ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μας, γιατί μας χόρτασες με τα επί­γεια αγαθά Σου. Μη μας στερήσεις και την επουράνια Βασιλεία Σου. Όπως τότε επι­σκεπτόσουν τους αγίους αποστόλους μετά την Ανάσταση γεμίζοντας την ψυχή τους ει­ρήνη, το ίδιο κάνε και τώρα με μας. Αμήν.

Δι’ ευχών…

Το βράδυ

Πριν το φαγητό

Θα γευθούν τα επίγεια αγαθά Σου όλοι οι φτωχοί και θα χορτάσουν. Θα δοξάσουν τον Κύριο όσοι Τον αναζητούν και η καρ­διά τους θα ευφρανθεί παντοτινά.

Δόξα Πατρί… Και νυν…

Χριστέ ο Θεός ευλόγησε την τροφή που δεχόμαστε από τα χέρια Σου και τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μετά το φαγητό

Μας γέμισες χαρά Κύριε με τους καρ­πούς των δημιουργημάτων Σου, βιώσαμε την φροντίδα Σου για μας· γέμισε η καρ­διά μας ευφροσύνη. Τώρα ευλόγησέ μας να κοιμηθούμε ειρηνικά με την αίσθηση της δικής Σου παρουσίας. Αμήν.

Δι ευχών…