Κατήχηση, Πατέρων Κείμενα

Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι…

Αδελφοί, 

Κουβαλάμε θησαυρό σε πήλινα σκεύη και έτσι φαίνεται ότι, αυτή η μεγάλη δύναμη, ανήκει στον Θεό και δεν προέρχεται από εμάς (Β΄ Κορ 4:7).

Δεν είναι συνηθισμένη χειρονομία να πίνεις από το ποτήρι του άλλου. Ωστόσο, ορισμένες κοινότητες το εφαρμόζουν κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούν και με τα δύο είδη. Το να πίνετε από το ίδιο ποτήρι είναι μια χειρονομία βαθιάς κοινωνίας.

Το να δεχτούμε να πιούμε από το ποτήρι κάποιου σημαίνει να δεχτούμε να συγχωνευτούμε με τη ζωή εκείνου που μας καλεί να πιούμε. Σημαίνει να κάνει κανείς δικό του ό,τι σπουδαίο και όμορφο υπάρχει σε αυτή τη ζωή, αλλά σημαίνει επίσης να μοιράζεται τις ανησυχίες, τις εντάσεις και τα βάσανά του. Στη Βίβλο, το ποτήρι συμβολίζει συχνά τον πόνο, την τιμωρία. Με άλλα λόγια, στη σημερινή περικοπή, αφού αναγγέλλει το πάθος του για τρίτη φορά, ο Ιησούς ρωτά τους μαθητές του αν είναι έτοιμοι «να πιούν το ποτήριο» να κοινωνήσουν μαζί του, ακόμη και στον πόνο και τον θάνατο.

Και εμείς καλούμαστε κάθε μέρα να μοιραστούμε το ποτήρι του Κυρίου, να μοιραστούμε τη ζωή Του, να πάρουμε μέρος στα βάσανά Του. Πόσο συχνά, δυστυχώς, φέρνουμε το ποτήρι στα χείλη μας χωρίς να συνειδητοποιούμε το νόημα της χειρονομίας που κάνουμε! Ο Κύριος απλώνει τα χέρια Του για να μας προσφέρει αυτό το ποτήρι. Μας προσκαλεί να πιούμε από αυτό, ώστε να γίνουμε και εμείς με τη σειρά μας ζωή που δίνεται για τους πολλούς. 

Ας βρούμε λοιπόν τον χρόνο να κοινωνήσουμε στο ποτήριον του Κυρίου, όχι μόνον με τα χείλη μας και από συνήθεια. Χωρίς να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μεταμορφωθεί. Χωρίς να απλώσουμε με τη σειρά μας το χέρι στον Κύριο. Χωρίς να δεσμευτούμε εσωτερικά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεχίσουμε το έργο Του! Αμήν.

Β΄ Κορ. 4:7-15/Ματθ. κ΄:20-28

Αγ. Απόστολος Ιάκωβος, αδελφός Ιωάννου

Stellae Campus-Compostella

Θεματολογικές ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση