Λειτουργικά κείμενα

Προφητείας Ιεζεκιήλ το ανάγνωσμα

(Ιεζεκιήλ 37, 1-14)

Ο Κύριος με πλημμύρισε με τη δύναμή Του, και το Πνεύμα του Κυρίου με έφερε και με άφησε στη μέση μιας πεδιάδας, που ήταν γεμάτη ανθρώπινα οστά· με περιέφερε κυκλικά πάνω τους και είδα πώς υπήρχαν πάρα πολλά οστά πάνω στο έδαφος της πεδιάδας και ήταν κατάξερα.

Έπειτα με ρώτησε: «Άνθρωπε, μπορούν τα οστά αυτά να αποκτήσουν ζωή;» Και εγώ απάντησα: «Κύριε, Θεέ, εσύ τα ξέρεις αυτά». Τότε μου είπε: «Μίλησε εκ μέρους μου σε αυτά τα οστά και πες τους: Οστά ξερά, ακούστε τον λόγο του Κυρίου· ο Κύριος λέει σε αυτά τα οστά τα εξής: “Προσέξτε, εγώ θα δώσω σε σας πνοή ζωής· θα σας εφοδιάσω με νεύρα, θα κάνω να αποκτήσετε σάρκες, θα σας καλύψω με δέρμα, θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα ζήσετε. Έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος”».

Μίλησα, λοιπόν, εξ ονόματος του Κυρίου, όπως με είχε διατάξει. Και ενώ εγώ μιλούσα, έγινε σεισμός που έφερε τα οστά να πλησιάσουν το καθένα προς την άρθρωσή του με το άλλο. Ύστερα κοίταξα και είδα ότι νεύρα και σάρκες φύτρωναν πάνω στα οστά και από πάνω καλύπτονταν με δέρμα· ήταν όμως χωρίς πνοή.

Τότε ο Κύριος μου είπε: «Μίλησε εκ μέρους μου στην πνοή, μίλησε άνθρωπε, και πες στην πνοή: “Ο Κύριος λέει τα εξής: Έλα από τους τέσσερεις ανέμους και μπες μέσα σε αυτούς τους νεκρούς, για να πάρουν πάλι ζωή”».

Μίλησα, λοιπόν, εκ μέρους του Κυρίου, όπως με είχε διατάξει. Μπήκε τότε η πνοή μέσα τους, και αυτοί πήραν πάλι ζωή και στάθηκαν στα πόδια τους, και ήταν μια τεράστια συνάθροιση.

Έπειτα ο Κύριος μου μίλησε πάλι και είπε: «Άνθρωπε, τούτα τα οστά συμβολίζουν όλο τον λαό του Ισραήλ, αυτούς που λένε: “Ξεράθηκαν τα οστά μας, χάθηκε η ελπίδα μας, είμαστε χαμένοι”. Γι’ αυτό προφήτευσε και πες τους: “Ο Κύριος λέει τα έξης: Δείτε, εγώ ανοίγω τους τάφους σας· θα σας βγάλω από τους τάφους σας και θα σας φέρω στη χώρα του Ισραήλ. Όταν θα ανοίξω τους τάφους σας, για να βγάλω τον λαό μου από τους τάφους, θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Θα σας δώσω το Πνεύμα μου, και θα αποκτήσετε ξανά ζωή· θα σας εγκαταστήσω στη χώρα σας, και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος· το είπα και θα το κάνω, λέει ο Κύριος”».

Θεματολογικές ετικέτες
Συγγραφέας