Προσευχή

Προσευχητικές δεήσεις…

– Για τους αδελφούς μας, που ασθενούν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για όσους η ασθένεια θα είναι “κλείσιμο” και κατάληξη της επίγειας ζωής τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για όσους βρίσκονται σε προθανάτια αγωνία και ψυχορραγούν, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για να συμπαρίσταται στους ασθενείς αδελφούς μας, ο Μεγάλος αδελφός μας Ιησούς και η αγία Μητέρα Του και Μητέρα μας Μαρία, στήριγμα βοήθεια και παραμυθία τους, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για να κλείσει η ζωή όσων φεύγουν απ’ αυτόν τον κόσμο, με την ηρεμία και με την υποκάρδια ελπίδα και χαρά της επιστροφής στο σπίτι του Πατέρα μας, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για να δεχθεί ο Χριστός την ταλαιπωρία της ασθένειας των αδελφών μας, σαν αφορμή ελέους προς αυτούς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εθελοντές, ώστε να είναι υγιείς και με αντοχές αγάπης προς τους ασθενείς, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για να δώσει την πάρεδρον Σοφία Του στους γιατρούς και επιστήμονες, που αγωνίζονται για εύρεση θεραπείας της ασθένειας και οι οποίοι συνεργάζονται στο έργο του Δημιουργού Χριστού, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Για τους συγγενείς των ασθενών, και όσων θα “φύγουν”, και όσων θα υγιάνουν, ώστε να έχουν πίστη, υπομονή, προσευχή και αγάπη, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο.

– Κύριε, με το έλεός Σου, ανάλαβε να μας προστατεύσεις, να μας διαφυλάξεις, να μας ελεήσεις και να μας σώσεις.

– Αφού μνημονεύσουμε την Παναγία, άχραντη, υπερευλογημένη, ένδοξη, Δέσποινα μας Θεοτόκο, την αειπάρθενο Μαρία, καθώς και όλους τους αγίους, πλέον τον εαυτό μας και τους άλλους, όπως και όλη την ζωή μας, ας την αφήσουμε στα χέρια του Θεού.

– Δώσε, Κύριε, να διέλθει η προσευχή μας τα νέφη των αμαρτιών μας, που μας χωρίζουν από Σένα και να εισακουσθεί. Δώσε να μη παύσουμε να προσευχόμαστε πριν μας ελεήσεις, μας επισκεφθείς, και μακροθυμήσεις κατά το πολύ έλεός Σου, από τις αιτήσεις των αδελφών μας των μαρτύρων και της Αγίας Μητέρας Σου και Μητέρας μας, ώστε να «κοπάση ἡ θραῦσις», γιατί είσαι Ελεήμων και Φιλάνθρωπος, Συ και ο Μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Πανάγιο τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

 

Θεματολογικές ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση