Ποίηση

Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα

Κύριε, Πνεύμα Άγιο, Σε ευχαριστώ που δέχεσαι να κατοικείς μέσα μου!
Σε ευχαριστώ που θέλεις να εμπνέεις τις σκέψεις, τα λόγια και τις πράξεις μου.
Ξέρω ότι η επιθυμία Σου είναι να κάνεις γνωστό τον Ιησού σε όλους τους ανθρώπους.
Σήμερα, ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής, Πνεύμα Άγιο,
βοήθησέ με
να κάνω γνωστό τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, στους αδελφούς μου.

Ξέρεις ότι συχνά είμαι λίγο κουφός για να Σε ακούσω, λίγο αργός για να Σε καταλάβω.
Γι’ αυτό, Σε παρακαλώ, «μίλα δυνατά» για να μπορώ να Σε ακούσω,
Μίλησε «καθαρά» για να Σε καταλάβω.
Βοήθησέ με να είμαι προσεκτικός στις κινήσεις Σου,
να ακολουθώ τις εμπνεύσεις Σου, να είμαι υπάκουος όταν μιλάς.

Σου εμπιστεύομαι τους φόβους μου, ιδιαίτερα τον φόβο για το τι θα πουν οι άνθρωποι.
Δώσε μου το θάρρος να δείξω ότι είμαι χριστιανός στους φίλους μου, τους γνωστούς μου
και επίσης στους ανθρώπους που συναντώ στο δρόμο μου.

Μάθε με να ακούω πριν μιλήσω.
Δώσε μου ευαισθησία στον διάλογο
και συμπόνια μπροστά στον πόνο των αδελφών μου.
Κάνε με μάρτυρα της χαράς Σου.
Αμήν.

 

 

Θεματολογικές ετικέτες

Αφήστε μια απάντηση