Χρυσόστομος καί ἀγάπη

Συγγραφέας
Μιά παληά ἱστορία λέει, ὅτι ὁ Θεός ἔχει τέσσερις ἀγγέλους - συμβούλους: Τόν  ἄγγελο τῆς ἀγάπης, τόν ἄγγελο τῆς ἀλήθειας, τόν ἄγγελο τῆς δικαιοσύνης καί τόν ἄγγελο τῆς εἰρήνης. Ὅταν, λοιπόν, ἀποφάσισε νά φτειάξη τόν ἄνθρωπο, δέν εἶχαν ὅλοι οἱ...

Continue reading