Προσευχή στον Κτίστη

με αφορμή την κτίση - ❖ - Δοξασμένος νάσαι, Πανάγαθε, Ύψιστε και Παντοδύναμε Χριστέ. Σε Σένα μονάχα, ταιριάζουν τα εγκώμια, η δόξα κι η τιμή και κάθε ευλογία! Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος ούτε και να προφέρει τ᾿ όνομά Σου. Δοξασμένος νάσαι, Κύριε,...

Continue reading