Απολογία νομοταγούς

 Γράφω ποιήματα μέσα στα πλαίσια που ορίζουν οι           υπεύθυνες υπηρεσίεςΠου δεν περιέχουν τη λέξη: Ελευθερία, τη λέξη:          ΔημοκρατίαΔεν φωνασκούν: Κάτω οι τύραννοι ή: Θάνατο στους          προδότεςΠου παρακάμπτουν επιμελώς τα λεγόμενα φλέγοντα          γεγονόταΓράφω ποιήματα άνετα και αναπαυτικά για όλες τις...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες