Ατσάλωσέ μου την καρδιά

(Επιφανειακή βαφή)   Γύφτε,η ώρα που φοβόμαστε θαρρώ πως έχει φτάσει. Ατσάλωσε μου την καρδιά, μ' όσα θωρεί, μη σπάσει.Βάνω φωτιά, παρ' το σφυρί, ετοίμασε τ' αμόνι,πιάσ' την καρδιά και χτύπα την, να φύγει το αφιόνι.Κατόπιν βάλτη στη φωτιά ν' αναψοκοκκινίσει,και δούλευε το...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες