…ἀσυνέτους …ἀστόργους …ἀνελεήμονας

Συγγραφέας
(Προς Ρωμαίους 1:31) Το ένα τρίτο των Καναδών υποστηρίζει τη δολοφονία των αστέγων – Μοντέρνα ευγονική... Το μεγαλύτερο πρόγραμμα ευγονικής του Καναδά βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την επέκταση του...

Continue reading