Τι είναι η προσευχή;

Συγγραφέας

Ερ.: Πως καταλαβαίνει κάποιος που προσεύχεται ότι δεν μιλάει απλώς με τον εαυτό του και ότι πραγματικά "μιλάει" με τον Θεό; Απ.: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση γιατί πολλοί πιστεύουν ότι αν ο Θεός θελήσει να μιλήσει μαζί μας θα...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες