Κήρυγμα Χριστουγέννων 1170 / Ιντερλούδιο – Διάψαλμα ανάμεσα στη Γέννηση και τον Θάνατο Του

Συγγραφέας

ΙΝΤΕΡΛΟΥΔΙΟ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ κηρύσσει στην καθεδρική Εκκλησία το πρωί των Χριστουγέννων 1170. "Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκίας". Ο δέκατος τέταρτος στίχος του δευτέρου κεφαλαίου του Ευαγγελίου κατά Λουκάν. Στο όνομα του Πατέρα και του Γιού και του...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες