Προσωπικές προσευχές

Εισαγωγικές σκέψεις για προσωπικές προσευχές Η προσευχή είναι το μυστήριο της σχέσης του πεπερασμένου ανθρώπου με τον άπειρο Θεό. Μια τέτοια σχέση μόνον έναρξη μπορεί να έχει και πορεία! Πώς να διανοηθείς κατάληξη και τέρμα; Είναι λοιπόν η προσευχή η ασφαλέστερη έκφραση της «οικοδομής»...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Προσευχή των ιερέων

Συγγραφέας

Προσευχή των ιερέων Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με να κατα­λάβω και να δεχθώ, ότι Είναι καλό, καμιά φορά, να παίρνεις μιαν απόσταση και να κοιτάζεις πίσω σου. Η Βασιλεία δεν είναι μόνο πέρα απ’ τις προσπάθειές μας, είναι και πέρα από το βλέμμα...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες

Προσευχή των ιερέων

Συγγραφέας

Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με να καταλάβω και να δεχθώ, ότι Είναι καλό, καμιά φορά, να παίρνεις μιαν απόσταση και να κοιτάζεις πίσω σου. Η Βασιλεία δεν είναι μόνο πέρα απ’ τις προσπάθειές μας, είναι και πέρα από το βλέμμα μας. Όσο...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες