Αλλαγή φύλου: Αντίθετη με το νομοσχέδιο κι η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος

Αθήνα, 4/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 197/2017 Προς Τον Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης κο Σ. Κοντονή grammateia@justice.gov.gr Τον Αξιότιμο Υπουργό Υγείας κο Α. Ξανθό minister@moh.gov.gr Θέμα: Θέσεις της Π.Ε.Ε.-ΕΝΩ.ΨΥ.Π.Ε. για το Σχέδιο Νόμου «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - άρθρο 3- Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων...

Continue reading