«…τὸν δεσπότην αὐτὸν τοῖς δούλοις διακονήσειν…»*

*Κατά Λουκάν, κεφ. 12 Έχουνε μαζευτεί γύρω από τον Χριστό μυριάδες άνθρωποι οπού σχεδόν καταπατούνται κι Εκείνος τους επισημαίνει τον… αθεράπευτο κίνδυνο της υποκρισίας! Τους μιλάει για το «προζύμι» της υπόκρισης, του οποίου η ποιότητα φαίνεται στο «ψωμί» που αυτό παράγει. Τους...

Continue reading

Θεματολογικές ετικέτες